Terapiakeskus Puro

Kommunikaatio- ja apuvälineohjaus

terapiamerkurius-logo

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoituksena on luoda puhevammaiselle lapselle tai aikuiselle ympäristö, missä hän tulee kuulluksi tai ymmärretyksi.

 

Kommunikaatio-ohjauksesta hyötyvät henkilöt, joilla on vaikeuksia puheentuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä.

Kommunikaatio-ohjauksessa asiakkaalle voidaan mm. etsiä sopivia kommunikaatiomenetelmiä ja valmistaa kommunikaatiossa tarvittavaa materiaalia. Vaihtoehtoja on monia, joista asiakkaalle etsitään aina hänelle sopivin vaihtoehto yhdessä asiakkaan, hänen lähi-ihmisten sekä hoitavan tahon kanssa.

 

Asiakas voi myös hakea kommunikaatio-ohjausta kunnan sosiaalipalveluista harkinnanvaraisena sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten ohjausta uuden kommunikaatio menetelmän käytössä ja sen hyödyntämisessä arjessa.

 

Asiakas voi hakea päätöksen sopeutumisvalmennukseen oman kotikuntansa vammaispalvelusta.

Sopeutumisvalmennus on päätöksen saaneelle asiakkaalle ilmaista.

 

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan osana kuntouttavaa arkea yhteistyössä puheterapeutin, lähi ympäristön ja lähettävän tahon kanssa.

 

Kommunikaatio-ohjauksessa valmistettava kommunikaatiomateriaali on pienimuotoista. Esimerkiksi asiakkaalle voidaan valmistaa arjessa tarvittavaa kuvamateriaalia (toimintatauluja, viuhkoja jne.). Jos asiakas tarvitsee laajempaa puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikaatiomenetelmää tarvitaan esimerkiksi kommunikaatiokansio, joka on laajempi kuvakansio, jonka avulla laajempi viestintä on mahdollista. Jotkut asiaakkaat hyötyvät kuvien lisäksi samankaltaisesta toimintaympäristöstä sähköisessä muodossa esim. tablet-laitteella. Laajemmat kuvakansiot sekä kommunikaatiolaitteet kuuluvat Erikoissairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Tätä haetaan Sairaanhoitopiirin apuvälineyksiköstä (SOSTERI).

Tervetuloa kommunikaatio- ja apuvälineohjaukseen!

kommohjaus