Terapiakeskus Puro

Kommunikaatio- ja apuvälineohjaus

terapiamerkurius-logo

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoituksena on luoda puhevammaiselle lapselle tai aikuiselle ympäristö, missä hän tulee kuulluksi tai ymmärretyksi.

  Kommunikaatio-ohjauksesta hyötyvät henkilöt, joilla on vaikeuksia puheentuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä.

Kommunikaatio-ohjauksessa asiakkaalle voidaan mm. etsiä sopivia kommunikaatiomenetelmiä ja valmistaa kommunikaatiossa tarvittavaa materiaalia. Vaihtoehtoja on monia, joista asiakkaalle etsitään aina hänelle sopivin vaihtoehto yhdessä asiakkaan, hänen lähi-ihmisten sekä hoitavan tahon kanssa.

Asiakas voi myös hakea kommunikaatio-ohjausta kunnan sosiaalipalveluista harkinnanvaraisena sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten ohjausta uuden kommunikaatio menetelmän käytössä ja sen hyödyntämisessä arjessa.  Asiakas voi hakea päätöksen sopeutumisvalmennukseen oman kotikuntansa vammaispalvelusta. Sopeutumisvalmennus on päätöksen saaneelle asiakkaalle ilmaista.

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan osana kuntouttavaa arkea yhteistyössä puheterapeutin, lähiympäristön ja lähettävän tahon kanssa.
 

Kommunikaatio-ohjauksessa valmistettava materiaali on pienimuotoista. Esimerkiksi asiakkaalle voidaan valmistaa arjessa tarvittavaa kuvamateriaalia (toimintatauluja, viuhkoja jne.).

Laajemmat puhetta tukevat tai korvaavat kommunikaatiomenetelmät, kuten kommunikaatiokansiot ja laitteet, kuuluvat erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, ja niitä haetaan Sairaanhoitopiirin apuvälineyksiköstä(SOSTERI).

Tervetuloa kommunikaatio- ja apuvälineohjaukseen!

Kom-ohj7
Jonttu1.0

Johanna Helander, kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki ja neuropsykiatrinen valmentaja

Puh.044 510 4500

johanna.helander@terapiamerkurius.com

Veera2.0

Veera Mutka, Kommunikaatio-ohjaaja

Puh. 044 236 2553

veera.mutka@terapiamerkurius.com