Kommunikaatio- ja apuvälineohjaus

terapiamerkurius-logo

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoituksena on luoda puhevammaiselle lapselle tai aikuiselle ympäristö, missä hän tulee kuulluksi tai ymmärretyksi.

Kommunikaatio-ohjauksesta hyötyvät henkilöt, joilla on vaikeuksia puheentuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä.

Kommunikaatio-ohjauksessa asiakkaalle voidaan mm. etsiä sopivia kommunikaatiomenetelmiä ja valmistaa kommunikaatiossa tarvittavaa materiaalia. Vaihtoehtoja on monia, joista asiakkaalle etsitään aina hänelle sopivin vaihtoehto yhdessä asiakkaan, hänen lähi-ihmisten sekä hoitavan tahon kanssa.

Asiakas voi myös hakea kommunikaatio-ohjausta kunnan sosiaalipalveluista harkinnanvaraisena sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten ohjausta uuden kommunikaatio menetelmän käytössä ja sen hyödyntämisessä arjessa.  Asiakas voi hakea päätöksen sopeutumisvalmennukseen oman kotikuntansa vammaispalvelusta. Sopeutumisvalmennus on päätöksen saaneelle asiakkaalle ilmaista.

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan osana kuntouttavaa arkea yhteistyössä puheterapeutin, lähiympäristön ja lähettävän tahon kanssa.

Kommunikaatio-ohjauksessa valmistettava materiaali on pienimuotoista. Esimerkiksi asiakkaalle voidaan valmistaa arjessa tarvittavaa kuvamateriaalia (toimintatauluja, viuhkoja jne.).

Laajemmat puhetta tukevat tai korvaavat kommunikaatiomenetelmät, kuten kommunikaatiokansiot ja laitteet, kuuluvat erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, ja niitä haetaan Sairaanhoitopiirin apuvälineyksiköstä(SOSTERI).

Tervetuloa kommunikaatio- ja apuvälineohjaukseen!

Veera2.0

Veera Mutka
Kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki ja neuropsykiatrinen valmentaja

Puh. 044 236 2553

[email protected]
terapiamerkurius.com

Janika4.0

Janika Hiltunen,
Kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki ja neuropsykiatrinen valmentaja

Puh. 041 319 2042

[email protected]
terapiamerkurius.com

Kaisa Lohjala

Kaisa Lohjala

Kommunikaatio-ohjaaja ja puhevammaisten tulkki

puh. 044 491 9440

[email protected]
terapiamerkurius.com

IMG_E2039

Maiju Kovanen

kommunikaatio-ohjaaja ja
puhevammaisten tulkki

Puh. 044 976 6640

[email protected]
terapiamerkurius.com

man-303792_960_720

Katri Honkonen

kommunikaatio-ohjaaja ja
puhevammaisten tulkki

puh. 044 491 9383

[email protected]
terapiamerkurius.com

Miia Puustinen

Miia Puustinen

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Puh. 044 353 6005

[email protected]
terapiamerkurius.com