Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa autetaan lasta ja perhettä tilanteissa, joissa lapsen kyky toimia arjen päivittäisessä elämässä (esim. kyky oppia pukemaan, leikkimään, toimimaan koulussa) on jostain syystä heikentynyt. Syy kehityksen viivästymiseen tai kehityksessä ilmeneviin poikkeaviin haasteisiin voi olla esimerkiksi kehitysvamma, oppimisvaikeus, aistivamma, liikuntavamma, loukkaantuminen tai lapsen vaikeus käsitellä aistimuksia tehokkaalla tavalla. Toimintamuotona lasten toimintaterapiassa käytetään useimmiten tarkoituksenmukaista, terapeuttista, leikkiä. Toiminta on suunniteltu niin, että se edistää lapsen oppimista käyttäen hyväksi hänellä jo olevia taitoja ja vahvuuksia. Lapselle pyritään asettamaan juuri sopivia haasteita, joista selviytyminen antaa hyvän mielen ja motivoi oppimaan lisää.

Toimintaterapeutti Päivi Turkki on erikoistunut sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan. Tätä viitekehystä hyödyntävällä toimintaterapialla voidaan auttaa erityisesti lapsia, joilla on vaikeuksia aistitiedon käsittelyssä ja säätelyssä. Päivillä on pitkä työkokemus lasten toimintaterapiasta ja hänellä on paljon täydennyskoulutusta myös mm. autististen ja kielihäiriöisten lasten toimintaterapiaan liittyen. Päivin toimintaterapiatila on lasten unelma. Siellä on paljon keinuja, liukumäki, kiipeilymahdollisuuksia, leluja ja pelejä. Päivin kanssa samoissa tiloissa työskentelee Katariina, joka on myös valmistunut lastentarhaopettajaksi ja ura toimintaterapeuttina on vielä alussa. Kiinnostus oppimaan on suuri ja Katariinan kaksi ammattia tukevat toisiaan erityisen hyvin perheiden kanssa työskenneltäessä.