Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä ja tavoitteellista, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan antamaa yhteisöllistä kuntoutusta.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvät esimerkiksi henkilöt, joilla on tuen tarve yleisesti toiminnanohjauksen taidoissa, sekä henkilöt joilla on esimerkiksi ADHD ja ADD, autismin kirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tuetaan muun muassa

  • arjen ja -elämänhallinnan taitoja
  • uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä
  • toiminnanohjauksen taitoja (esim.suunnittelukyky, ajanhallinta)
  • myönteisen elämänpolun rakentumista

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yhdessä asiakkaan ja hänen lähi-ihmisensä kanssa sovittujen tavoitteiden sekä työskentelymuotojen mukaisesti.

Nepsykaavio, pun osa.

Tervetuloa neuropsykiatriseen valmennukseen!

Veera5.0

Veera Mutka, Kommunikaatio-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Puh. 044 236 2553

[email protected]