Puheterapia

merkurius1-300x145

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, poistaa ja lieventää puheen, kielen ja kommunikaation ongelmia ja häiriöitä. Puheterapeutti on puheen, kielen, kommunikaation, syömisen ja nielemisen asiantuntija.

Terapiamerkurius Oy tarjoaa puheterapiapalveluita kaiken ikäisille asiakkailleen Savonlinnan, Oulun sekä Lahden seudulla. Etäpuheterapia -yhteydellä voimme tavata joustavasti asiakkaita ympäri Suomen.

Puheterapia toteutuu joko yrityksemme toimitiloissa Savonlinnassa, koti- ja laitoskäynteinä tai etäyhteydellä. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja konsultaatiota, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeen mukaan.

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääasiallisesti julkisen terveydenhuollon kautta, jolloin hoito toteutuu julkisen terveydenhuollon tai Kansaneläkelaitoksen kustantamana. Puheterapiaa voi ostaa myös yksityishenkilönä. Puheterapiaan kuuluu kuntoutussuunnitelman mukaan yksilöllisen kuntoutuksen toteutus, kirjallinen palaute sekä läheisten ohjaus ja neuvonta. Ennen puheterapian aloittamista tehdään puheterapeuttinen arvio.

Puheterapia-arvioinnin avulla tarkastellaan henkilön iästä ja lähtökohdista riippuen

  • puhetta, kieltä ja kommunikaatiota
  • syömistä ja nielemistä
  • ääntä
  • henkilön kuntoutustarpeita
  • käytössämme on useita eri-ikäisille soveltuvia arviointimenetelmiä sekä testejä
  • puheterapia-arvioinnin voi toteuttaa lähettävä taho tai se voidaan tuottaa ostopalveluina

Puheterapiaa toteutetaan pääasiassa yksilöterapiana, mutta myös puheterapiaryhmät ovat mahdollisia, jolloin kaksi tai useampi henkilö on puheterapiassa yhtä aikaa. Myös lähi-ihmisten ohjaus on osa puheterapiaa.

Tervetuloa puheterapiaan!

Pute1.0

Kuvassa vas. Heidimaria Väkeväinen, vas. keskellä Tea Majaniemi, oik. keskellä Anna-Kaisa Kemppainen ja oik. Riikka Brunou