Terapiakeskus Puro

Puhevammaisten tulkkaus

terapiamerkurius-logo

Puhevammaisten tulkkaus palvelua Terapiakeskus purossa tuottaa Terapiamerkurius Oy.

Puhevammaisten tulkkaus on tarkoitettu puhevammaiselle henkilöille, jotka puhevammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta arjen kommunikaatiossa. Heillä on pääsääntöisesti käytössä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja.

 

Tulkki on asiakkaan mukana ja auttaa asiakasta kommunikoimaan kolmannelle taholle esim. asiakkaalle räätälöidyn kommunikaatiokansion kautta tai epäselvän puheen vuoksi.

 

Asiakas voi käyttää tulkkia työssäkäyntiin, opiskeluun (ei peruskoulu), asioimiseen. yhteiskunnalliseen osallistumiseen harrastamiseen ja virkistäytymiseen.

 

Asiakas voi myös itse halutessaan vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa.

 

Puhevammaisten tulkkauksen järjestämisestä vastaa Kela. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Palvelu on käyttäjälle maksutonta.

 

Kelan tulkkaus palvelun sivut

Tervetuloa puhevammaisten tulkkaukseen!