Terapiakeskus Puro

Työnohjaus

  •  Auttaa löytämään uusia ajatuksia ja keinoja työhön dialogisella keskustelulla.
  • Auttaa pysymään työkykyisenä.
  • Työnohjauksessa voi pohtia työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin, asiakastyöhön tai muuten työkykyisyyteen vaikuttavia asioita.

Terapiakeskus Puro tarjoaa kolme erilaista työnohjaajaa

terapiamerkurius-logo

Jonna Patamäki on voimavarakeskeinen työnohjaaja (Story). Työnohjausasiakkaina Jonnalla on ollut mm. kehitysvammaisten ohjaajia, perhetyöntekijöitä ja sijaisperhe. Jonna työskentelee puhevammaisten tulkkina, kommunikaatio-ohjaajana ja neuropsykiatrisena valmentajana. Aikaisemmin Jonna on työskennellyt vastuuohjaajana kehitysvammayksikössä, ohjaajana erityiskoulussa ja päivätoiminnassa. Jonnalle työnohjaukssa tärkeää on asiakkaan tarpeista lähtevä tavoitteellinen, arvostava vuoropuhelu, yhdessä ajattelu, luottamuksellinen ja luova työskentely. 

terapiamerkurius-logo

Riikka Brunou on valmistunut voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. Kouluttajana toimii Dialogic. Riikan työtä työnohjaajana tukee voimavarakeskeinen perhetyö puheterapeuteille -koulutus. Työkokemusta Riikalla on puheterapeuttina kaiken ikäisten kanssa sekä yrittäjänä ja työnantajna. Riikka on myös jatko-opiskelijana Helsingin yliopistossa tähtäimenä filosofian tohtorin opinnot paripuheterapiaan liittyen.

terapiaperhonen-logo

Mari Tynkkynen on valmistunut voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. Kouluttajana toimii Dialogic. Marin työnohjaajana toimimista tukee tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, NLP ja mindfulness -koulutukset. Työkokemusta Marilla on toimintaterapeuttina kaiken ikäisten kanssa, mutta erityisena kiinnostuksen kohteena on neurologinen kuntoutus. Mari toimii myös yrittäjänä ja työnantajana. Marista lisätietoja on täällä.

Tervetuloa dialogiseen keskusteluun

Työnohjaajat3

Kuvassa vas. Riikka Brunou, keskellä Mari Tynkkynen ja oik. reunassa Jonna Patamäki

Katso Riikan tekemä YouTube-video työnohjauksesta seuraavasta linkistä 🙂

Tussitarina työnohjauksesta

Riikka Brunou

Puh. 040 165 0145

riikka.brunou@terapiamerkurius.com

Mari Tynkkynen

Puh. 040 748 5390

mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com

Jonna Patamäki

Puh.045 348 8340

jonna.patamaki@terapiamerkurius.com