Terapiakeskus Puro

Näin pääset kommunikaatio- ja apuvälineohjaukseen

terapiamerkurius-logo

Kommunikaatio-ohjausta voidaan myöntää kaiken ikäisille henkilöille. Kommunikaatio-ohjausta haetaan kunnan sosiaalitoimesta.

 

Puheterapeutti, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tai muu asiantuntija tekee tarvittaessa asiakkaalle suosituksen kommunikaatio-ohjauksesta.

Sosiaalitoimesta haettava kommunikaatio-ohjaus sisältää kommunikaatio-ohjauksen, tukiviittomien opetuksen ja pienimuotoisen materiaalin valmistamisen.

 

Jos asiakkaalla on tarve saada käyttöönsä kokonaan uusi apuvälineenä toimiva kommunikaatiomenetelmä, on kyse lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Apuvälinetarpeen ilmetessä suositeltavinta on ottaa yhteys joko kotipaikkakunnan terveyskeskukseen tai hoidosta vastaavaan tahoon esim. puheterapeuttiin. Julkinen terveydenhuolto vastaa lääkinnälliseen kuntoutukseen tarkoitettujen apuvälineiden hankinnasta ja kustannuksista.

 

Itse apuvälineen arviointi, valinta ja käyttöönotto on moniammatillinen prosessi, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan ja tämän lähi-ihmisten kanssa.

 

  1. Ensimmäisenä kartoitetaan asiakkaan apuvälineen tarve
  2. Valitaan asiakkaalle sopiva apuväline
  3. Apuvälineen muokkaaminen ja yksilöiminen asiakkaan tarpeisiin
  4. Apuvälineen käyttöönotto ja sen ohjaus itse asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisilleen
  5. Apuvälineen ylläpito ja huollon kartoittaminen

 

Meillä Terapiamerkuriuksella kommunikaatio-ohjauksen lisäksi onnistuu monipuolinen kommunikoinnin apuvälineiden valmistus ja niiden käytön ohjaus.

Kom-ohj7

Tervetuloa kommunikaatio-ohjaukseen

terapiamerkurius-logo
Jonttu1.0

Johanna Helander, kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki ja neuropsykiatrinen valmentaja

Puh.044 510 4500

johanna.helander@terapiamerkurius.com

Veera2.0

Veera Mutka, Kommunikaatio-ohjaaja

Puh. 044 236 2553

veera.mutka@terapiamerkurius.com