Näin haet puheterapiaan

terapiamerkurius-logo

Terapiakeskus purossa puheterapiaa tuottaa Terapiamerkurius Oy

 

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääasiallisesti julkisen terveydenhuollon kautta, jolloin hoito toteutuu julkisen terveydenhuollon tai Kansaneläkelaitoksen kustantamana.

 

Puheterapiaa voi ostaa myös yksityishenkilönä.

 

Savonlinnassa lähettävänä tahona toimii Itä-Savon Sairaanhoitopiiri eli Sosteri.  Asiakas ohjautuu neuvolan, päivähoidon tai vanhempien omasta aloitteesta puheterapiaan perhepavelukeskukseen, jossa puheterapian tarve kartoitetaan. Puheterapia voi tämän jälkeen toteutua joko sairaanhoitopiirin omana palveluna tai ostopalveluna yksityiseltä taholta.  Joissain tapauksissa maksajana voi olla myös KELA.

 

Joroisoisissa puheterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta lähetteellä. Ota yhteyttä neuvolaan.

 

Toimimme myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten pohjoisosassa, jossa reitti meille on myös julkisen terveydenhuollon kautta. Ota yhteyttä neuvolaan tai perhepalvelukeskukseen tilanteen kartoittamiseksi. Jos sairaanhoitopiiri toteaa asiakkaan hyötyvän puheterapiasta ja heidän omat resurssinsa eivät  riitä puheterapian tuottamiseen, sairaanhoitopiiri tekee maksusitoumuksen yksityiselle taholle.

 

Sairaanhoitopiirien (perus- ja erikoissairaanhoito) lisäksi puheterapiaa järjestää Kansaneläkelaitos KELA. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

KELAN Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia.

  • ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen.

Tarkempaa lisätietoa löytyy KELAN sivuilta.

 

TOIMINTAOHJE

  1. Käy lääkärissä. Tarvitset lääkärin suunnitteleman kuntoutussuunnitelman tai B-lausunnon.
  2. Täytä ja postita Kelan kaavake KU104,joka on hakemus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

HUOM! Täyttäessäsi kaavaketta, tarvitset tiedon terapian toteuttajasta. Meille kannattaa soitella, kysellä ja tiedustella sopivan puheterapeutin löytämiseksi. Palveluntuottajana meillä on Terapiamerkurius Oy.

Tervetuloa kuntoutujaksi

Terapiamerkurius Oy

Vastaava puheterapeutti

Riikka Brunou

Puh. 040 1650 145

[email protected]

 

terapiamerkurius-logo

Toimisto

Puh. 040 129 1004

[email protected]

Pute1.0