Terapiakeskus Puro

Näin haet toimintaterapiaan

KELAN Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia.

 • jos on 65-vuotias
 • ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen.

 

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä. Tarvitset lääkärin suunnitteleman kuntoutussuunnitelman tai B-lausunnon.
 2. Täytä ja postita Kelan kaavake KU104,joka on hakemus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

 

HUOM! Täyttäessäsi kaavaketta, tarvitset tiedon terapian toteuttajasta. Meille kannattaa soitella, kysellä ja tiedustella sopivan toimintaterapeutin löytämiseksi. Palveluntuottajina meillä on Toimintaterapeutti Päivi Turkki ja Terapiaperhonen Oy.

 

Täällä valinnan helpottamiseksi LASTEN TOIMINTATERAPEUTIT ja AIKUISTEN TOIMINTATERAPEUTIT

Vakuutusyhtiön maksamana

Vakuutusyhtiöt korvaavat kuntoutuskuluja etenkin tapaturmien jälkeisessä kuntoutuksessa.

 

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä ja keskustele kuntoutustarpeistasi.
 2. Lääkäri suosittaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelmassa.
 3. Kuntoutussuunnitelma toimitetaan vakuutusyhtiöön
 4. Maksusitoumus toimintaterapiaan kirjoitetaan vakuutusyhtiön toimesta.
 5. Maksusitoumus toimitetaan sinulle kotiin ja voit valita itse palveluntuottajasi.

Sairaanhoitopiirin maksamana

Silloin, kun kriteerit eivät täyty Kelan kuntoutukseen, eikä ole kuntoutuskuluja kattavaa vakuutusta, kuntoutuksen kustantaa sairaanhoitopiiri, yksityiset yritykset kuten Attendo tai muu taho, miten kunnassa on päätetty sairaan- ja kuntoutuspalvelut järjestää.

 

Toimintaterapian tarve saattaa nousta esille myös lastenhoitajan, opettajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan tai arvioivan toimintaterapeutin vastaanotolla, jotka osaavat ohjata sinua eteenpäin.

 

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä ja keskustele kuntoutustarpeistasi.
 2. Lääkäri suosittaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelmassa.
 3. Maksusitoumus toimintaterapiaan kirjoitetaan.
 4. Toimintaterapeutille saapuu maksusitoumus postitse ja sinuun otetaan yhteyttä.

Löydä oma toimintaterapeuttisi

Tämä on kuvateksti

Toimintaterapeutti Päivi Turkki

Päivi Turkki

Puh. 040 756 1282

pmturkki@gmail.com

 

terapiaperhonen-logo

Terapiaperhonen Oy

Mari Tynkkynen

Puh. 040 748 5390

mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com